TIETOSUOJASELOSTE - TYÖNHAKIJAREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Konepalvelu H Tahvanainen Oy (0584026-0)
Tolpontie 12, 80260 JOENSUU
Puh. 040 744 3716

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pia Kähkönen
Puh. 0400 582 400
Sähköposti: pia.kahkonen@htahvanainen.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Keräämme työnhakijoiden tietoja rekrytoidaksemme henkilöstöä. Pääasiallinen peruste näiden tietojen käsittelylle on suostumus ja sopimus. 

 

Rekisterin tietosisältö

Nimi

Syntymäaika

Asuinpaikkakunta

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Työnhakijan vapaaehtoisesti antamat muut tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työnhakijalta itseltään.  

 

Hakemuksen tietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu käyttöoikeuksin, kuuden kuukauden ajan. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

 

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Fyysinen suojaus:

  • toimitilojen lukitus
  • kulunvalvontajärjestelmä
  • kameravalvonta

Sähköisen aineiston suojaus: 

  • salasanat 
  • virustentorjunta
  • varmuuskopiointi
  • tietoturvapäivitykset

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai siirtämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä). Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.