TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

                           Konepalvelu H Tahvanainen Oy (0584026-0)
                           Tolpontie 12, 80260 JOENSUU
                           Puh. 040 744 3716

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

                           Ulla Ylönen
                           Puh. 0400 582 400
                           Sähköposti: ulla.ylonen@htahvanainen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja laskutusta varten. Pääasiallinen peruste käsittelylle on sopimus. Joissain tilanteessa peruste on laki, nimenomainen suostumuksesi ja oikeutettu etumme.

Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaan tiedot: Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta tai asiakkaan verkkosivuilta.   

Tietojen eheys

Asiakastietoja päivitetään tietojen muuttuessa. Asiakkaalta varmistetaan yhteydenpidon yhteydessä, ovatko tiedot ajan tasalla.

Tietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu käyttöoikeuksin. Tietoja säilytetään laskutustilikauden ajan + 5 vuotta.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysinen suojaus: 
- toimitilojen lukitus
- kulunvalvontajärjestelmä
- kameravalvonta

Sähköisen aineiston suojaus: 
- käyttöoikeudet
- salasanat  
- virustentorjunta
- varmuuskopiointi

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai siirtämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä). Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.